Chúng tôi hoạt động tuân thủ theo những chỉ tiêu đã đề ra về Chính sách chất lượng: Thỏa mãn tối đa các yêu cầu thỏa đáng của khách hàng.

Mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trên cả nước.

Bên cạnh đó Vạn Phát Hưng cũng chú trọng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ – công nhân viên. Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. Duy trì và cải tiến thường xuyên các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng. Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa dịch vụ.

Chính sách chất lượng được thiết lập đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và  toàn thể cán bộ – công nhân viên công ty đều thấu hiểu và thực hiện đúng theo chính sách  chất lượng này.


Ngoài ra các sản phẩm khung của Vạn Phát Hưng đều có thời gian bảo hành lên đến 10  đến 15 năm, tạo niềm tin tưởng và sự an tâm cho khách hàng khi chọn lựa sử dụng sản phẩm của Vạn Phát Hưng cho ngôi nhà của mình.