VẠN PHÁT HƯNG CÙNG KHÁCH HÀNG ĐỒNG HÀNH VỚI CHƯƠNG TRÌNH “VACCINE CHO CÔNG NHÂN”

Chiến dịch “Đẩy lùi Covid cùng Vạn Phát Hưng” được phát động từ ngày 03/06 - 31/06 đã nhận được đông đảo sự hưởng ứng quý báu từ mọi người. Cùng với đó là sự đóng góp của Cán bộ - Công nhân viên trong Công ty và đặc biệt là từ Ban Giám Đốc... Đọc thêmVẠN PHÁT HƯNG CÙNG KHÁCH HÀNG ĐỒNG HÀNH VỚI CHƯƠNG TRÌNH “VACCINE CHO CÔNG NHÂN”